Privacy statement

Bij RIHO respecteren wij je privacy. Daarom gaan we zorgvuldig en veilig met je persoonlijke gegevens om. We willen je garanderen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.

In dit Privacy Statement vind je hoe RIHO International b.v. (hierna: RIHO) omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Deze gegevens krijgen we omdat je via onze website (www.riho.com), sociale media, apps etc. (hierna: online kanalen) informatie over ons zoekt, anticipeert in berichten waarin we zijn genoemd, je inschrijft voor nieuws over ons of anderszins contact met ons opneemt. Met de verkregen informatie maken we het voor jou makkelijk en leuk om met ons in contact te komen en zorgen we ervoor dat je waardevolle informatie krijgt.

We adviseren je om dit Privacy Statement aandachtig te lezen. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) via privacy@riho.com.

Hoe verzamelen we gegevens?

RIHO kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

· Direct van jou - Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt, belt met een vraag, gebruik
maakt van onze klantenservice of deelneemt aan een winactie die wij organiseren

· Via onze online kanalen - Voor onder andere de uitoefening en optimalisatie van onze
online dienstverlening verzamelen via onze via onze online kanalen verschillende
gegevens

Welke gegevens verzamelen we?

RIHO kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die RIHO van jou kan verzamelen zijn:

· Contactgegevens - zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
klantnummer

· App en website gegevens - zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en
locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze online kanalen

· Door jou publiekelijk geplaatste gegevens - zoals reacties op blogs of op door ons
beheerde social media sites geplaatste berichten

· Informatie over jouw voorkeuren - zoals naar welk product(categorie) je voorkeur uitgaat
en wat je interessant vindt

Wat doen we met de gegevens die we verzamelen?

We gebruiken de verkregen gegevens om:

· Uit te voeren wat je ons vraagt

· Te zorgen dat je snel en eenvoudig op de webpagina komt waar je wilt zijn

· Frustratie te voorkomen, omdat je niet steeds dezelfde gegevens moet doorgeven tijdens
een website bezoek

· Gebruikersgegevens te meten

· Ervoor te zorgen dat je alleen gerichte online advertenties ontvangt, die aansluiten bij je
persoonlijke gegevens, interesses en online gedrag

Waar geef je toestemming voor?

· Als je cookies accepteert voor onze website, dan ga je ermee akkoord dat we je voorzien van op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie.

· Als jij ons direct benadert, dan kunnen wij contact met je opnemen met informatie of aanbiedingen die betrekking hebben op toekomstige soortgelijke informatie. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media-platformen. Je kunt deze marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen door contact met onze Data Protection Officer op te nemen.

· Als je je inschrijft voor e-mail nieuwsbrief, dan kunnen wij je informeren over allerlei soorten informatie over RIHO en onze producten per e-mail. Je kunt je altijd uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

· Als je deelneemt aan een winactie, stel je automatisch je gegevens beschikbaar voor openbare publicatie op onze online kanalen.

Met wie delen wij je gegevens?

Wij delen je gegevens alleen met bedrijven die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning. Zij gaan net zo veilig en zorgvuldig met je gegevens om als wij. Wij zijn niet verantwoordelijk als andere dan bovengenoemde partijen persoonlijke gegevens van onze online kanalen gebruiken en hierbij jouw privacy schenden.

Hoe kun je je gegevens beschermen?

Je kunt je gegevens altijd bij ons opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dat kan eenvoudig via een e-mail aan onze Data Protection Officer. Verder bieden we je bij nieuwsbrieven altijd de mogelijkheid je af te melden voor de mailinglist. En natuurlijk kun je zelf maatregelen nemen door je wachtwoord en cookie-instellingen zorgvuldig te beheren.

Hoe en hoelang bewaren wij je informatie?

RIHO doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Al onze medewerkers onderstrepen het belang van ons privacybeleid en hebben verklaard dit na te leven. Slechts medewerkers voor wie het uit hoofde van zijn functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot jouw gegevens. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

RIHO behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Daarom adviseren wij je regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.